Wersja polskaУкраїнськаDE

Wir verfügen über das FGAZ-Zertiifikat für Firmen erteilt von UDT (TÜV)

Nasza firma spełnia warunki rozporządzenia Komisji (WE) nr. 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane potwierdzone uzyskanym "Certyfikatem dla Przedsiębiorców" nr. FGAZ-P/27/0079/16 wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie. Certyfikat uprawnia nas do prowadzenia działalności w zakresie:
Instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

certyfikat udt