Wersja polskaУкраїнськаDE

Jakie zmiany czekają właścicieli urządzeń chłodniczych po 15 marca 2016 F-gazy

Co oznacza CRO ?

CRO - Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. CRO powstało w związku z art. 19. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881).

CRO to zbiór kart wszystkich urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz karty systemów ochrony przeciwpożarowej, dokładnie opisanych w art. 14 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Funkcjonowanie CRO zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie CRO, które określa:

Wzór karty urządzenia i wzór Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia został określony w załącznikach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r.

Właściciel urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (dalej "operator") w przypadku gdy jego sprzęt posiada w sobie powyżej 3 kg f-gazów ma obowiązek rejestracji w CRO, zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową przed sporządzeniem pierwszej karty urządzeń operator zobowiązany jest do rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego rejestracja CRO. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny w imieniu operatora urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej staje się administratorem konta tego operatora.

Obowiązki właścicieli sprzętu z f-gazami w ilości powyżej 3 kg