Wersja polskaУкраїнськаDE
+ 48 537 776 655

Z usług naszego serwisu można korzystać przez 24 h na dobę 7 dni w tygodniu. W każdej chwili nasi wykwalifikowani inżynierowie są gotowi do podjęcia wszelkich, wymaganych przez Państwa działań.W ramach serwisu wykonujemy: 

 • naprawy i konserwacje urządzeń chłodniczych (niski priorytet)
 • usuwanie awarii sprzętu chłodniczego w trybie pilnym (wysoki priorytet)
 • planowe przeglądy urządzeń i instalacji chłodniczych
 • audyt instalacji chłodniczej
 • wszystkie powyższe usługi dla klimatyzacji
 • oferujemy również usługę assistance dla instalacji i urządzeń; jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy mają świadomość wagi bezpieczeństwa swojego towaru, który zmagazynowany jest w urządzeniach chłodniczych. Takie podejście, pozwala nie tylko zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii, ale również gwarantuje naszym klientom to, że serwis pojawi się w miejscu wyznaczonym przez nich w określonym czasie oraz od razu przystąpi do czynności związanych z usuwaniem awarii. 

Czym jest usługa Assistance?

 • Ci klienci, którzy posiadają umowę serwisową, będą podlegać warunkom, które zostały określone na etapie zawierania współpracy
 • Koszt tej usługi w przypadku klientów detalicznych, będzie oparty o koszty dojazdu, czasu poświęconego na konserwację lub usuwanie awarii oraz koszty zużytych w czasie tych czynności materiałów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami opieki serwisowej Assistance.

Gwarancja:

Na wszystkie wykonywane przez nas usługi udzielamy gwarancji na okres 3-mcy, natomiast na dostarczone przez nas części zamienne - na okres jednego roku.   

Cennik dla klientów detalicznych - interwencje awaryjne:

 • z ryczałtowana kwota dojazdu w mieście:
  • Warszawa: 75,00 PLN brutto
  • Kraków: 65,00 PLN brutto
 • kwota dojazdu poza strefami: 2,20 brutto PLN / 1km (liczone od siedziby do klienta w obie strony)
 • stawka za 1 rbh pracy technika:
  • 200,00 PLN brutto - w godzinach pomiędzy 8:00 - 17:00
  • 300,00 PLN brutto - w godzinach pomiędzy 17:00 - 8:00

Przykład: technik po przybyciu do klienta w Krakowie, o godzinie 14:00 w ciągu pierwszych 30 min, diagnozuje stan urządzenia i informuje, o kosztach materiałów do naprawy w kwocie 220,00 PLN, oraz przewidywanym czasie naprawy 2h, w takim wypadku mogą wystąpić dwie sytuacje:

1. Klient nie podejmuje dalszej naprawy ze względu na opłacalność, stan urządzenia itp., w takim przypadku na sumę kwoty usługi składa się: 

 • 65,00 PLN - kwota dojazdu
 • 100,00 PLN - diagnoza usterki z kalkulacją naprawy
 • suma: 165,00 PLN brutto do zapłaty

2. Klient zgadza się na naprawę, następnie technik kończy ją po 1,5h, w tym przypadku sytuacja wygląda następująco:

 • 65,00 PLN - kwota dojazdu
 • 1,5 x 200,00 = 300,00 PLN - robocizna
 • 220,00 PLN - materiały, części zamienne
 • suma: 585,00 PLN brutto do zapłaty

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem naszej całodobowej infolinii serwisowej 537 776 655.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: